Κυριακή, Σεπτεμβρίου 25, 2016

Αναγέννηση Σερβίων- Φοίνικας 24 -9- 2016/ 55-60


Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του Μ.Ο.Σ. για το Σχολικό έτος 2016-2017


Χορωδία

Κάθε Δευτέρα 8.00 – 9.30 μ.μ. Αίθουσα Δημ. Ωδείου
Δασκάλα η Έρη Κουρμπαλή

Χορευτικά
Ενηλίκων: Κάθε Τετάρτη. Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Εκμάθηση Χορού ώρα 6-7 μ.μ.
Παραστάσεων 7-8 μ.μ
Δάσκαλος ο Αντώνης Γάτας.

Νηπιακό

Κάθε Δευτέρα 5.00 μ.μ. -5.45΄μ.μ. Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Παιδικό – Νήπια
Δασκάλα η Χαρούλα Ντεμογιάννη.  Έναρξη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου

Παιδικά
Κάθε Τρίτη. Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Α΄-Β΄τάξη Δημοτικού  6.00΄-6.45΄ μ.μ.
Γ΄ - Στ΄Δημοτικού  7.00 – 7.45΄΄ μ.μ.
Δασκάλα η Χαρούλα Ντεμογιάννη.  Έναρξη Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

Εφηβικό

Κάθε  Παρασκευή 5.00΄΄ - 6.00΄΄ Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Γυμνάσιο – Λύκειο
Δασκάλα η Χαρούλα Ντεμογιάννη. Έναρξη Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου

Σάλσα

Κάθε Σάββατο 6-7 μ.μ. Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Δάσκαλος ο Γρηγόρης Ζευγάς. Έναρξη Σάββατο, 8 Οκτωβρίου

Ζωγραφική
Κάθε Σάββατο από 11.00 π.μ. έως το απόγευμα. Αίθουσα «Σπίτι Παιδιού»
Δασκάλα η Παρασκευή Τσιμοπούλου.   Έναρξη Σάββατο, 8 Οκτωβρίου

Σκάκι
Κάθε Πέμπτη από 5.00΄μ.μ. Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Δάσκαλος ο Γιώργος Ποκιάκη.  Έναρξη Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου


Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά – Θεατροπαιχνίδια
Κάθε Κυριακή 11.00 π.μ.– 12.30΄(σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης)
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Δασκάλα  η Δέσποινα Αποστολίδου
Παιδιά 4-12 ετών, που χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους.
Έναρξη την Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016
Το πρώτο μάθημα θα γίνει παρουσία των γονέων, γι’ αυτό θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα επόμενα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Για όλες τις δραστηριότητες
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του Μ.Ο.Σ. 2464022555
Από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 9.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.


Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 09, 2016

Δύο αρχαίες επιγραφές που αφορούν την περιοχή Σαρανταπόρου

1. Mια λατινική επιγραφή 


   Πρόκειται για μια δημοσιευμένη λατινική επιγραφή του έτους 101 μ. Χ. που περιέχει την ετυμηγορία ενός Ρωμαίου δικαστή, κατ’ εντολή του αυτοκράτορα Τραϊανού, σε μια συνοριακή διαμάχη ανάμεσα στην περραιβική πόλη Δολίχη και στην περιφέρεια των Ελιμιωτών στη Μακεδονία. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία επικαλείται μια παλαιότερη, για την ίδια διαφορά, του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Γ΄(393-370 π Χ.)  
Η λεγόμενη Τρίπολις (Άζωρος, Δολίχη, Πύθιον) στην εποχή της ετυμηγορίας του Αμύντα Γ΄ δεν ήταν περραιβική αλλά βρισκόταν κάτω από την άμεση κυριαρχία του βασιλιά των Μακεδόνων. 


Imp(eratore) Caesare Ne(rva) / [Tra]e(iano)(!) Au(gusto) Ger(manico) IIII / [et Q(uinto)] Articuleio / [co(n)s(ulibus) a(nte) d(iem)] VI K(alendas) Apriles / [d]escriptum et re/[cognitum] ex conmentario(!) / [- V]e[r]ginii [P]ub[l]iani iudicis / dati [ab imp]er[at]ore / Traeiano(!) quod protu[li]t / C. Aelius Niger in quo sc/riptum erat id q(uod) i(nfra) s(criptum) f(uit) cum / [p]robatum sit mihi in stela lap/idea quae posita est in for/o Dolichanorum inscriptos / esse fenes(!) conveniente/s defini<t>ioni regiae factae / ab Amynta Philippi patrae(!) in/ter Dolichanos et Elemi/otas p<l>acet finem esse a ter/mino qui est in via supra / Geranas inter Azzoris e[t] / Onoareas et Petraeas [in] / Dolichis per summa iug[a] / [a]t(!) canpum(!) qui Pronom[ae] / [v]ocatur ita ut canpus(!) in [pa]/rte sit Elemiotarum e[t per] / summa iuga at [Vene]/[ris] fa[n]u[m]

 http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/inschrift/erweiterteSuche?hd_nr=&tm_nr=121050

  H επιγραφή βρέθηκε εντοιχισμένη στα ερείπια του ναϋδρίου της Αγίας Τριάδας, στη δεξιά όχθη του Σαραντάπορου ποταμού(όπως κατεβαίνει). 


   2. Μια επιγραφή του 4ου ή 5ου αιώνα μ. Χ.  
Πρόκειται   για  μια   επιγραφή  της  ύστερης   αρχαιότητας  με περιγραφή συνόρων. Οι διαστάσεις της επιγραφής είναι: ύψος 54 εκ., πλάτος 30 εκ., πάχος 8 εκ., ύψος γραμμάτων 5-8 χιλ. Η μορφή των γραμμάτων τοποθετείται περίπου στον 4ο ή 5ο αι. μ.Χ.  
Πηγασίου κέ των                                 Ορόσημο (αρ.) 6 (;) του Πηγασίου
δημοσίων από τού τα-                                         και της δημόσιας γης από την  </
βερνίου επί τήν Κυδω-                                       ταβέρνα έως την Κυδωνιά          
νέαν κέ τήν στράταν                                           και την οδό
τήν  άγουσαν από Γερά-                             που έρχεται από τη  Γεράνη,
νης, όπου ω όρος εστίν                               όπου υπάρχει το ορόσημο
των δεσποτικών από                                           της αυτοκρατορικής γης από
του Βουαγρέου ΑΠΕΡΙΡΙΟΝ                             το Άγριο Βόδι…
ΤΑ επί τον Φονόλακον ό-                                   στο Φονόλακο ορόσημο
ρος έν από τούτου επί το                                    ένα από αυτό στο
Μεσοσχοίνιν κέ βουστάσιν                                Μεσοσχοίνι και στο βουστάσιο
των δημοσίων, επί τον                                        της δημόσιας γης, στον
Ερμήν όπου ω όρος γρα-                                     Ερμή, όπου υπάρχει ένα ενεπίγραφο
Φήν έχων, επί τον Ομαλώ-                                ορόσημο, στον Ομαλώνα
Ναν κέ τον ποταμόν κέ το                  και στον ποταμό και στο
μίλιν κ κέ την γέφυραν όρος.                            20ο μιλιάριο και στη γέφυρα
                                                            ορόσημο (του Πηγασίου ;)

 ὅρος ϛʹ(?) Πηγασίου κὲ τῶν / δημοσίων ἀπὸ τοῦ τα/βερνίου ἐπὶ τὴν Κυδω/νέαν κὲ τὴν στρᾶταν / τὴν ἄγουσαν ἀπὸ Γερά/νης ὅπου ὡ ὅρο<ς> ἐστὶν / τῶν δεσποτικῶν ἀπὸ / τοῦ Βουαγρέου ΑΠΕΡΙΡΙΟΝ/ΤΑ ἐπὶ τὸν Φονόλακον ὅ/ρος ἕν ἀπὸ τούτου ἐπὶ τὸ / Μεσοσχοίν<ιν> κὲ βουστάσιν / τῶν δημοσίων ἐπὶ τὸν / Ἑρμῆν ὅπου ὡ ὅρος γρα/φὴν ἔχων, ἐπὶ τὸν Ὁμαλῶ/ναν κὲ τὸν ποταμὸν κὲ τὸ / μίλιν κʹ κὲ τὴν γέφυραν ὅρος / ὅρος ΙΙI

 http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD053421&lang=de
Ενδεικτικό σημείο της επιγραφής που προφανώς περιγράφει τα σύνορα του κτήματος του Πηγασίου (πιθανόν εύπορος και ευγενής άντρας) είναι « η στράτα που έρχεται από τη Γεράνη».  
Ας επανέλθουμε στον προσδιορισμό της θέσης της Γεράνης. Αφού αποκλείεται εδώ κάποιος αξιόλογος οικισμός με το όνομα αυτό ( διαφορετικά   θα  το  γνωρίζαμε   και  από   άλλες   πηγές  -πουθενά αλλού στην αρχαιότητα δεν αναφέρεται), θα πρέπει να θεωρήσουμε τη Γεράνη ως το όνομα του πιο χαρακτηριστικού σημείου πάνω στο δρόμο για Σέρβια, δηλαδή την ονομασία του περάσματος. 

Πηγή: http://www.greekvoice.net/page58115544.aspx

Ιστορικά στοιχεία για την περιοχή στο βιβλίο : http://www.persee.fr/doc/mom_0985-6471_1997_mon_27_1#

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 06, 2016

Εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου
Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016, κατά την οποία η Εκκλησία εορτάζει το Γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζουν στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης οι ομώνυμοι Ιεροί Ναοί των Ενοριών: Αλωνακίων, Θυμαριάς (Κίσσας), Νέας Νικοπόλεως (Σκαφιδίου), Πετρανών, Πλατανορεύματος καθώς και η ομώνυμη Ιερά Μονή της Παναγίας Ζιδανίου.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος θα χοροστατήσει την  Τετάρτη 7/9  κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπεριν που θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζιδανίου στις 7.00 μ.μ..

Την επομένη,  Πέμπτη 8/9, ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Πετρανών.
 Από την Ιερά Μητρόπολη

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 02, 2016

Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του Οσίου Βαραδάτου στη λίμνη Πολυφύτου

varadatou23423
Ανακοινώνεται στούς ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016, στο ιερό μητροπολιτικό παρεκκλήσιο του Οσίου Βαραδάτου (Λίμνη Πολυφύτου) θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Πρωτοσύγκελλου της Ι. Μητροπόλεώς μας Πανοσ. Αρχιμανδρίτη κ. Χριστόφορου Αγγελόπουλου.
Ο Όσιος Βαραδάτος ήταν από την Αντιόχεια καί διακρίθηκε για την ασκητικότητα, την ταπείνωση και την αγιότητα του βίου του (κατά τον 5ο αι.). Στα δυτικά της Προύσσας, κοντά στην κωμόπολη Κουβούκλια, υπήρχε Ναός και προσκύνημα του Οσίου. Οι πρόσφυγες Κουβουκλιώτες, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Κοζάνης, έχτισαν με πίστη και ευσέβεια το εν λόγῳ Ιερό Παρεκκλήσιο στις όχθες της Λίμνης Πολυφύτου, όπου και τιμάται η μνήμη του Οσίου κάθε χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι, με την οικονομική βοήθεια και συνδρομή των ευσεβών χριστιανών, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης του Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου και ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου.

Θεία λειτουργία στη Σπηλαιοεκκλησιά του Αγίου Γεωργίου, στο Μικρό Φαράγγι της Βυζαντινής Καστροπολιτείας των Σερβίων


ikdtyktdykdjytstjrstjrrΤο Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» διοργανώνει Θεία λειτουργία στη Σπηλαιοεκκλησιά του Αγίου Γεωργίου, στο Μικρό Φαράγγι της Βυζαντινής Καστροπολιτείας των Σερβίων. Ελπίζουμε να ζήσουμε στιγμές από την Ιστορία, στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Μέχρι τους Αγίους Θεοδώρους σχεδόν, πάμε με αυτοκίνητο και μετά παίρνουμε το μονοπάτι της Σπηλαιοεκκλησιάς.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας θα προσφερθεί καφές και εδέσματα.
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.

Λίμνη Πολυφύτου-www.photoexplore.gr

Εντυπωσιακό και όμορφο φυσικό τοπίο προσφέρει η τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου κοντά στη Κοζάνη. Αξίζει η βόλτα με το αυτοκίνητο από τον παραλίμνιο δρόμο γύρω από τη λίμνη και η μεγάλη τεχνητή γέφυρα (ή αλλιώς Υψηλή Γέφυρα Σερβίων) στο κέντρο, που πριν την κατασκευή της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου ήταν η μεγαλύτερη των Βαλκανίων. Στη νότια πλευρά κατασκευάζεται και το νέο φράγμα Ιλαρίωνα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...