Παρασκευή, Ιουνίου 29, 2012

Ο Οικουμ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος στα Κάστρα Σερβίων

Ακούγονται πρώτο το απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου, του ομωνύμου αγίου της Βασιλικής,δεύτερο απολυτίκιο της Αγίας Θεοδώρας των Σερβίων και τρίτο μελοποιημένο απόσπασμα από επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Διακρίνεται και ο Δεσπότης Καρπενησίου κ.Νικόλαος.Τη χορωδία διευθύνει ο Σερβιώτης κ. Καγκαράς

Η άφιξη του Πατριάρχη

Πατριαρχικός Εσπερινός στην Αγία Κυριακή Σερβίων 28-6-2012

Η υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Πόλη των Σερβίων

Πέμπτη, Ιουνίου 28, 2012

Πλήθη πιστών υποδέχθηκαν τον Πατριάρχη του Γένους στα Σέρβια

Σέρβια, ρεπορτάζ-φωτογραφίες των Νίκου Μαγγίνα και Νίκου Παπαχρήστου
Τα Σέρβια, «πόλις της Μακεδονίας αρχαία», επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον επιχώριο Μητροπολίτη Παύλο. Ο Πατριάρχης του Γένους έτυχε θερμής υποδοχής, στην κεντρική πλατεία της πόλης, από το δήμαρχο Σερβίων-Βελβεντού Βασιλείου Κωνσταντόπουλου, τις Αρχές και τον πιστό λαό της σημαιοστολισμένης πόλης.

"Παναγιώτατε, είναι γνωστό σε όλους η σχέση της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα των "νέων Χωρών" με τον Οικουμενικό Θρόνο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα σηματοδοτεί αυτή τη σχέση και ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς της περιοχής μας με τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως", είπε ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης στην προσφώνηση του. "Δεμοί οι οποίοι σφηρηλατήθηκαν σε δύσκολους καιρούς, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ο μοναδικός εγγυητής της Παιδείας, των Γραμμάτων, της διατήρησης της θρησκευτικής και εθνικής μας ταυτότητας. Και ήταν πάντα η Εκκλησία αυτή που στήριζε το Γένος μας σσε όλες τις δυσκολίες", πρόσθεσε ο Δήμαρχος ο οποίος ανακοίνωσε την απόφαση του Δ.Σ. να ανακηρύξει των Οικουμενικό Πατριάρχη επίτιμο δημότη της πόλης.
«Οι κάτοικοι της πόλεως των Σερβίων, εκδηλούντες ανέκαθεν την βαθείαν πίστιν και την ευσέβειαν αυτών, εκόσμησαν την πόλιν των δια πλήθους ναών ήδη από την βυζαντινήν περίοδον, ως αποδεικνύει ημίν περιτράνως η αρχαιολογική σκαπάνη. Γνωστότερος ίσως εξ αυτών είναι η μεγάλη βυζαντινή βασιλική, κατά τον ενδέκατον πιθανώτατα αιώνα οικοδομηθείσα, και άγνωστον εις ποίον αφιερωμένη. Πλην ταύτης και των λοιπών μη ταυτιζομένων ιερών ναών της πόλεως σώζονται κατάλοιπα των ιερών ναών των αγίων Θεοδώρων, του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των αγίων Αναργύρων και άλλων τινών», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Η ούτω μαρτυρουμένη ισχυρά πίστις των κατοίκων των Σερβίων παρέμεινεν αδιάπτωτος δια μέσου των αιώνων έως την σήμερον, μάλιστα δε εν στενώ και στερρώ συνδέσμω μετά της πνευματικής αυτών Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ως εκ πολλών άλλων τεκμηρίων συνάγεται, αλλά και εκ της αναφοράς των Ελληνοβλάχων κατοίκων της πόλεως των Σερβίων, δημοσιευθείσης εις τεύχος της «Εκκλησιαστικής Αληθείας», εις κρίσιμον φάσιν του Μακεδονικού Αγώνος, εις την οποίαν αναφοράν αυτοί σημειούν κατά τρόπον συγκινητικόν ότι «... διακηρύττομεν στεντορείως ότι πατροπαραδότως, απ’ αιώνων, είμεθα Ορθόδοξοι Έλληνες αφωσιωμένοι ακραδάντως εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την φιλοστοργοτάτην ημών Μητέρα Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν την γαλουχήσασαν ημάς, δια των θείων ναμάτων της αμωμήτου ημών ορθοδόξου πίστεως, και εμπνεύσασαν την μητρικωτάτην στοργήν, από της οποίας ουδείς ουδέποτε αποχωρίσει ημάς, ει μη μόνον ο θάνατος».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην ιστορικής διαδρομής αρχικώς της «Επισκοπής Σερβίων» και ακολούθως της «Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης».
«Εν μέσω τοιούτου πιστού λαού ευρισκόμεθα σήμερον, λαού αφωσιωμένου εις την Εκκλησίαν, εις την διδασκαλίαν και τα νάματα αυτής, εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, διο και χαίρομεν χαράν μεγάλην. Η μακρά και πλήρης διαφόρων δυσκόλων περιστάσεων και περιπετειών ιστορία σας, αγαπητοί και ευλαβείς κάτοικοι των Σερβίων, αποδεικνύει ότι η διάσωσις και διατήρησις της ιδιοσυστασίας της φυλής μας οφείλεται κυρίως εις το γεγονός ότι πάντοτε οι Έλληνες Ορθόδοξοι ευρισκόμεθα εν στενώ δεσμώ μετά της Αγίας Εκκλησίας, της Τροφού και προστάτιδός μας. Εις την σημερινήν δύσκολον συγκυρίαν, κατά την οποίαν το εν Ελλάδι διαβιούν τμήμα του ευσεβούς ημών Γένους απειλείται υπό του φάσματος της κρίσεως και της εξ αυτής προκαλουμένης ενδείας, η Εκκλησία δύναται και να ενσταλάξη εις τας ψυχάς των αγωνιώντων δια το μέλλον των χριστιανών μας βάλσαμον παραμυθίας, εφ' όσον αυτοί θελήσουν να αξιοποιήσουν τον πνευματικόν αυτής πλούτον ως έπραξαν οι αναδειχθέντες εις αγίους αυτής χριστιανοί των παρελθόντων αιώνων. Αι μορφαί των αγίων ανθρώπων δύνανται να αποτελέσουν πρότυπα ζωής και πορείας εν μέσω των συγχρόνων δυσκολιών», σημείωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
«Ερχόμενοι πλησίον σας σήμερον, σας κομίζομεν μαζί με την αγάπην μας και τον πατρικόν μας ασπασμόν και το σταυροαναστάσιμον μήνυμα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της αεί εσταυρωμένης αλλά και συνεχώς γνωριζούσης ανάστασιν, το οποίον μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδος, ελπίδος εις τον Κύριον, ο Οποίος μας διαβεβαιώνει ότι μετά τον σταυρόν ακολουθεί η ανάστασις, μετά το πάθος η αναψυχή, μετά την θλίψιν η χαρά και η άνεσις, υπό μίαν βασικήν προϋπόθεσιν: ότι αγαπώμεν τον Χριστόν και Κύριον και Θεόν ημών και πιστεύομεν εις Αυτόν», κατέληξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
 http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=9758

Τετάρτη, Ιουνίου 27, 2012

Ενθουσιώδη υποδοχή του Βαρθολομαίου στην Κοζάνη

vartholomaios_kozani87587Ενθουσιώδη υποδοχή επεφύλαξαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι της Κοζάνης, στην κεντρική πλατεία της πόλης, πρώτη ημέρα της επταήμερης επίσκεψης του στην Κοζάνη και στην Καστοριά.
 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τη συνοδεία του έφτασε αεροπορικώς στο αεροδρόμιο της Κοζάνης στις 5.20 μ.μ. όπου τον υποδέχτηκαν οι δύο μητροπολίτες Κοζάνης, Παύλος και Καστοριάς, Σεραφείμ. Στην είσοδο της πόλης έφιπποι με παραδοσιακές φορεσιές μπήκαν μπροστά από την πατριαρχική πομπή οδηγώντας την στην πλατεία.

Κατά την άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχη στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές.

Στην κεντρική εξέδρα στην πλατεία Νίκης υποδέχτηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και μεγάλη αντιπροσωπείας μητροπολιτών, ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Θόδωρος Καράογλου, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής, δήμαρχοι της περιοχής, εκπρόσωποι φορέων και πολιτιστικών σωματείων και πλήθος κόσμου, που τον επευφημούσε και του προσέφερε λουλούδια.

Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε την ικανοποίηση του επειδή οι
κάτοικοι αξιοποιούν τον ορυκτό πλούτο της περιοχής με σεβασμό προς το περιβάλλον και εξήρε την εργατικότητα και τη δημιουργικότητας τους, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην καλλιέργεια του κρόκου «η εργώδης συγκομιδή του οποίου» μας υπενθυμίζει το αρχαίο ρητό «τα καλά κόποις κτώνται» και μας παροτρύνει - όπως είπε - να «καλλιεργήσωμεν ευσυνειδήτως τα υπό του Θεού δοθέντα εις εμάς τάλαντα εργαζόμενοι προς δόξαν Αυτού και ωφέλειαν των αδελφών μας».

«Η υλική πρόοδος άνευ της πνευματικής αποτελεί κενόν περιεχομένου επίτευγμα και οικοδόμημα στερούμενον θεμελίων, κρημνιζόμενον και καταποντιζόμενον ευκόλως εκ των καταιγίδων και των σεισμών και των ποικίλων του βίου επαγωγών και των κρίσεων, αι οποίαι εσχάτως πλήττουν τον κόσμον» τόνισε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και πρόσθεσε : «Το Γένος μας έχει όμως θεμέλιον ισχυρόν την Ορθόδοξη πίστιν και αντλεί δύναμην και ζωήν από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τας ελληνικάς και χριστιανικάς παραδόσεις του, ώστε να ανθίσταται εις τας δυσκολίας και να εξέρχεται αλώβητον εκ των δυσχερειών».

Στην προσφώνηση του ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, καλοσώρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και αναφέρθηκε στην ιστορία της πόλης και την συμβολή των ιερέων της στην κοινωνία της.

εφημεριδα Κερδος

Τρίτη, Ιουνίου 26, 2012

Φήμη του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Προγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Προκήρυξη ΚΟΧ 1/2012 (21-06-2012)

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ: ΚΟΧ:  5.303/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»
Το ΙΝΕ / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει
     Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων τεσσάρων (504) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:
1. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΚΕ.Π.ΚΑ.) ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (12 ατομα)   2. Σύλλογο Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ (4 άτομα) 3. Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης (Ιστορικό- Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Ν. Κοζάνης) (  8 άτομα) 4 ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. (65 άτομα) 5. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία & Μη Κυβερνητική  Οργάνωση «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (20 άτομα) 6. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΝΗ (15 άτομα)7. Περιφέρειακη Ενότητα Κοζάνης (80 άτομα) 8. Δήμος Κοζάνης (300 άτομα)
 Προϋποθέσεις Συμμετοχής
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
     Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΙΝΕ/Γ.Σ.Ε.Ε,  ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24, Τ.Κ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ, (υπόψη κας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ) είτε αυτοπροσώπως στην παραπάνω διεύθυνση.
 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 25/6/2012 έως 4/7/2012
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. (2461049780) ή στα Γραφεία του Δικαιούχου στην παραπάνω διεύθυνση.
Ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στα κτίρια των Συμπραττόντων Φορέων και στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας.

Εκδηλώσεις Μ.Ο.Σ στην μνήμη της Πολιούχου των Σερβίων Αγίας ΚυριακήςΠαρασκευή, Ιουνίου 15, 2012

Εορτή Αγίας Θεοδώρας Βασίλισσας Άρτας

Με την εορτή της ανακομιδής των λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας Βασίλισσας Άρτας με καταγωγή από τα Σέρβια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία την Κυριακή 17-6-2012 χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου στον Ι.Ν Αγίας Κυριακή Σερβίων.

Την προηγούμενη Σάββατο θα τελεστεί πανηγυρικό εσπερινός στον ίδιο Ναό.

Σάββατο 16/6ου οι διασυλλογικοί αγώνες από τον Ν.Ο.Κοζάνης

Ο Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης "Ο Αλιάκμων" διοργανώνει το Σάββατο 16 Ιουνίου 2012 διασυλλογικούς αγώνες στις εγκαταστάσεις του στη λίμνη Πολυφύτου.

Πρόγραμμα αγώνων


ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΜΕΤΡΑ
10:00
1Χ ΠΑΙΔΩΝ
1000μ.
10:10
2Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1000μ.
10:20
1Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1000μ.
10:30
1Χ ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1000μ.
10:40
2Χ ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1000μ.
10:50
2Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1000μ.
11:00
1Χ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1000μ.
11:10
2Χ ΠΑΙΔΩΝ
1000μ.
11:20
2- ΠΑΙΔΩΝ
1000μ.
11:30
1Χ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1000μ.

Τετάρτη, Ιουνίου 13, 2012

«Ελληνικά του 700 π.Χ. στη Μεθώνη Πιερίας της Μακεδονίας»Ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» σας προσκαλεί στην εκδήλωση που
 διοργανώνει υπό την αιγίδα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού την Κυριακή 24
 Ιουνίου 2012 και ώρα 11.30΄ π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
 στα Σέρβια. Θα ομιλήσει ο κ. Γιάννης Τζιφόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής 
αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής και αναπληρωτής πρόεδρος 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ με θέμα:
«Ελληνικά του 700 π.Χ. στη Μεθώνη Πιερίας της Μακεδονίας»


Με τιμή
Η Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ.
Χρυσάνθη Καραγιαννίδου

Κυριακή, Ιουνίου 10, 2012

Εμφραξη του Ιλαρίωνα μέχρι τα μέσα Ιουλίου: Σχηματισμός της λίμνης μέχρι τα Χριστούγεννα
Στη φάση της ολοκλήρωσης έχει μπει το φράγμα και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
ου Ιλαρίωνα, καθώς μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για την έμφραξη των νερών του 
Αλιάκμονα, με την οποία σε  λίγους μήνες η ευρύτερη λεκάνη θα μετατραπεί σε λίμνη.

Σύμφωνα με στέλεχος της ΔΕΗ που επιβλέπει το έργο, «όλα είναι έτοιμα για να 
φράξουμε τα νερ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
 Θα χρειαστούν περίπου πέντε μήνες, οπότε μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει γεμίσει η λίμνη»

.
Να σημειωθεί ότι το πολύπαθο φράγμα του Ιλαρίωνα και το αντίστοιχο υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο, είναι επιτέλους έτοιμο μετά από 21 ολόκληρα χρόνια, αφού το έργο άρχισε
 το 1991, διακόπηκε η κατασκευή το 1996, για να ξαναρχίσει το καλοκαίρι του 2003. 
Με την έμφραξη τον επόμενο μήνα θα σχηματιστεί στην ευρύτερη περιοχή μία λίμνη,
 η οποία στο σύνολό της θα έχει επιφάνεια στην
 ανώτατη στάθμη πλημμύρας 21,9 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Έλεγχος από τον Πολύφυτο
με οπτική ίνα
Στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο έχουν τοποθετηθεί τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχεται το 
καινούργιο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο από τον Πολύφυτο, μέσω οπτικής ίνας.
Το κόστος του έργου του ΥΗΣ Ιλαρίωνα, εκτιμάται στα 250 εκ. ευρώ. Είναι ένα από τα
 σημαντικότερα έργα της περιοχής, με πολύ μεγάλη σημασία για τη ΔΕΗ και για το ενεργειακό 
σύστημα της χώρας, καθώς: θα παράγει φθηνή ενέργεια που θα διασφαλίζει σε περιόδους 
αιχμής την επάρκεια και την ισορροπία του συστήματος, θα εξασφαλίσει την μελλοντική 
ύδρευση της Θεσσαλονίκης και την άρδευση των κάμπων των νομών Πέλλας, Ημαθίας
 κα της βόρειας ζώνης της Κοζάνης, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης
 της λίμνης Πολυφύτου, αφού θα σταθεροποιήσει τη στάθμη της.
Το φράγμα του Ιλαρίωνα είναι το έκτο κατά σειρά στον ρου του Αλιάκμονα. Ήδη έχουν 
κατασκευαστεί τα φράγματα και λειτουργούν τα αντίστοιχα υδροηλεκτρικά έργα Πολυφύτου, 
Σφηκιάς, Ασωμάτων, Αγίας Βαρβάρας και Μακροχωρίου.
Η ταυτότητα του έργου
Η λεκάνη απορροής του έργου είναι περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο συνολικός 
όγκος της λίμνης που θα δημιουργηθεί ανέρχεται σε 520 εκ. κυβικά μέτρα νερού, ενώ ο 
ωφέλιμος όγκος είναι 412 εκ. κ.μ. νερού. Η επιφάνεια του ταμιευτήρα στην ανώτατη στάθμη 
πλημμύρας είναι 21,9 τ.χ.
Ο Υδροηλεκτρικός (ΥΗ) Σταθμός περιλαμβάνει δύο μονάδες με στροβίλους, ισχύος 78,5
 μεγαβάτ ο καθένας, δηλαδή η συνολική ισχύς του σταθμού είναι 157 MW. Το εργοστάσιο
 θα παράγει 413 γιγαβατώρες ετησίως. Το φράγμα κατασκευάστηκε από αμμοχάλικο 
ποταμού, έχει αργιλικό αδιαπέραστο πυρήνα, ο όγκος του είναι 8.800.000 κ.μ. με μέγιστο
 ύψος από την θεμελίωση 130 μέτρα και το μήκος στη στέψη του είναι 540 μ.
Επίσης, το έργο περιλαμβάνει και τις εξής κατασκευές: σήραγγα εκτροπής, δύο σήραγγες
 εκχειλιστών με θυροφράγματα, σήραγγα εκκενωτή πυθμένα, σήραγγα προσαγωγής,
 σήραγγες αποστραγγίσεων, φρεάτιο θυροφραγμάτων, οδικές σήραγγες. Εκτός από τον
 κυρίως σταθμό, προβλέπεται και μικρός ΥΗ σταθμός ισχύος 4,5 MW, στην έξοδο του
 εκκενωτή πυθμένα, για την εξασφάλιση της οικολογικής παροχής 4,5 κ.μ. νερού ανά 
δευτερόλεπτο.e-ptolemeos


 http://kozanionline.blogspot.com/2012/06/blog-post_2956.html#ixzz1xNZYUfdz

Κοζάνη: Ποδηλατικός Γύρος της Λίμνης ΠολυφύτουΠρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012, 10:01
Τον 7ο Πανελλήνιο Ποδηλατικό Γύρο της Λίμνης Πολυφύτου διοργανώνουν σήμερα ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Σερβίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη.

Η εκκίνηση δόθηκε από την είσοδο της πόλης των Σερβίων στις 10:30 το πρωί και οι ποδηλάτες θα διανύσουν απόσταση 50 χιλιομέτρων, ακολουθώντας τη διαδρομήΣέρβια - Υψηλή Γέφυρα Σερβίων – Αύρα -Ίμερα - Φράγμα Πολυφύτου – Βελβεντό – Πλατανόρευμα - Λάβα - Κεντρική Πλατεία Σερβίων.
Παράλληλα θα διεξαχθούν δύο μικρότεροι ποδηλατικοί γύροι.Στις 10:35 ξεκίνησε ο μικρός ποδηλατικός γύρος απόστασης 18 χιλιομέτρων, με αφετηρία την είσοδο των Σερβίων και τερματισμό τα Ίμερα, μέσω Υψηλής Γέφυρας Σερβίων και Αύρας.Στις 10:40 δόθηκε παράλληλα η εκκίνηση της ποδηλατοδρομίας για παιδιά, που περιλαμβάνει τη διαδρομή Σέρβια - Υψηλή γέφυρα.

Οι απονομές των μεταλλίων θα γίνουν στη 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Σερβίων.   

Σάββατο, Ιουνίου 09, 2012

Πρόγραμμα Ακολουθιών Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου 2012

Πρόγραμμα Εξομολογήσεως

Κάθε Δευτέρα : 4-9μ.μ.

Κάθε Τρίτη:       4-9μ.μ

Εκτός εκτάκτων περιπτώσεων απουσίας. για το λόγο αυτό, καλό είναι πριν την προσέλευση  σας να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 24640-24667

Αγρυπνίες 

Κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα

14 προς 15 Ιουνίου  Πέμπτη προς Παρασκευή (εορτή Αγίου Αυγουστίνου)

13 προς 14 Ιουλίου Παρασκευή προς Σάββατο

10 προς 11 Αυγούστου Παρασκευή προς Σάββατο

2   προς 3 Σεπτεμβρίου  Κυριακή προς Δευτέρα (ανακομιδή ι. λειψάνων Αγ. Νεκταρίου)

12 προς 13 Οκτωβρίου Παρασκευή προς Σάββατο

-                Νοέμβριος

-                 Δεκέμβριος

Θείες Λειτουργίες

Κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα

Κυριακή 24 Ιουνίου

"             29 Ιουλίου

Τετάρτη 15 Αυγούστου (εορτή κοιμήσεως Θεοτόκου)
 
Κυριακή 26 Αυγούστου

"              30 Σεπτεμβρίου

"              21 Οκτωβρίου

Πέμπτη   8 Νοεμβρίου (εσπερινός 5.30μ.μ)

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου  (εορτή Αγίου Νεκταρίου)

Κυριακή 25 Νοεμβρίου

-                 Δεκέμβριος

Τηλ. επικοινωνίας: 2461042084 και 2461036205

Τρίτη, Ιουνίου 05, 2012

Δυτική Μακεδονία: Ο τόπος και οι άνθρωποι

http://omogeneia.ana-mpa.gr/press.php?id=17663


Μπορεί η Δυτική Μακεδονία να είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν διαθέτει θάλασσα, όμως έχει παραλίες και πλούσιο υδάτινο στοιχείο στις οκτώ λίμνες και τα πολλά ποτάμια της. Το νερό εναλλάσσεται αρμονικά με βραχώδεις όγκους, φαράγγια, θολωτά γεφύρια, δασωμένους λόφους, ρέματα και χαράδρες. Προσφέρει δε, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, μία τεράστια ποικιλία από εναλλακτικές δραστηριότητες για όσους δεν θέλουν να συνωστίζονται στην παραλία για μια ομπρέλα, βρίσκουν ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δεν αντέχουν το μποτιλιάρισμα καθ΄ οδόν για μία θέση στην πλαζ και αποζητούν την ησυχία τους, μακριά από την πολυκοσμία.

Ξεφυλλίζοντας το «βιβλίο» της φύσης της Δυτικής Μακεδονίας, αρχικά παίρνει κάποιος μία «γεύση» από ανάβαση στις Δρακόλιμνες της Φλέγγας, κολύμπι στα νερά του φαραγγιού της Πορτίτσας, εξερεύνηση στη σπηλιά του Δράκου στην Καστοριά, βαρκάδα στα ασκηταριά των Πρεσπών στο Τριεθνές, ράφτινγκ και καγιάκ στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα, ιππασία στο Νυμφαίο αλλά και σκι, σνόουμπορντ και βόλτα με χιονορακέτες στα χιονοδρομικά κέντρα της Βίγλας και Πισοδερίου στη Φλώρινα, της Βασιλίτσας στα Γρεβενά και του Βιτσίου στην Καστοριά.

Γεωγραφική ταυτότητα

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, συνορεύει με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ και έχει τέσσερις περιφερειακές ενότητες, αυτές της Κοζάνης, των Γρεβενών, της Καστοριάς και της Φλώρινας ενώ οι δήμοι της περιοχής είναι δώδεκα.

Ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 282.120 ανθρώπους.

Βασικά δε χαρακτηριστικά της αποτελούν η κομβική της θέση στο χώρο των Βαλκανίων και η ενεργειακή της υπόσταση, καθώς το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται στον άξονα Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου - Φλώρινας.

Ιστορική ταυτότητα

Η νεότερη ιστορία της περιοχής έχει να επιδείξει μία ελεύθερη περίοδο εκατό χρόνων που συμπληρώνονται φέτος από την απελευθέρωσή της το 1912, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων. Προηγήθηκε ο Μακεδονικός Αγώνας (1904 - 1908) που διεξήχθη μεταξύ- κυρίως- Βουλγάρων, Ελλήνων και Σέρβων και είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση των Ελλήνων σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών στις οποίες η βουλγαρική επιρροή ήταν έντονη. Ωστόσο, ο αγώνας για την ανεξαρτησία της Μακεδονίας είχε αρχίσει συγχρόνως με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όμως οι όποιες εξεγέρσεις δεν είχαν αποτέλεσμα.

Τελικά, η απελευθέρωση αφενός τερμάτισε τη μακραίωνη οθωμανική κυριαρχία και αφετέρου σηματοδότησε τη χρονική αφετηρία του επίσημου ελληνικού «βίου» της, με την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό βασίλειο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος δεν τερμάτισε και την περίοδο των βαλκανικών ανταγωνισμών, καθώς έκτοτε ο μακεδονικός χώρος βρέθηκε στο επίκεντρο νέων κυκλώνων και αποτέλεσε το μήλο της έριδος, καθώς και το πεδίο περιφερειακών αντιπαραθέσεων ακόμα και στην πανευρωπαϊκή διάστασή τους.

Τη δεκαετία του '40, η Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων, ενώ από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια εισήλθε σε τροχιά ανασυγκρότησης, διαμορφώνοντας εντέλει τη σύγχρονη ανθρωπογενή, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της.

Ο τόπος όμως έχει μια προηγούμενη, τεράστια ιστορία που φτάνει τα 700 εκατομμύρια χρόνια πίσω, τότε που η αρχαία ήπειρος Παγγαία διαχωρίστηκε και δημιουργήθηκαν η Ευρώπη και η Αφρική. Στην περιοχή της Δεσκάτης Γρεβενών, ύστερα από αρκετά εκατομμύρια χρόνια άρχισε η σύγκρουση Ευρώπης και Αφρικής που είχε αποτέλεσμα το σχηματισμό των Άλπεων. Σήμερα, η ευρύτερη περιοχή προσελκύει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας γεωλογικής έρευνας, καθώς μαρτυρεί τη γεωλογική ιστορία του κόσμου και αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών.

Στην αρχαιότητα, ως τμήμα της αρχαίας Μακεδονίας, η σημερινή Δυτική Μακεδονία φιλοξένησε στα εδάφη της τους Μακεδόνες, μία φυλή των Δωριέων που εγκαταστάθηκε στην περιοχή το 2000 π.Χ. Ειδικότερα, στις δυτικές ορεινές περιοχές του άνω ρου το Αλιάκμονα, τον 5ο π.Χ. αιώνα ξεκίνησε η δυναστεία των Μακεδόνων και ακολούθησε σημαντική οικιστική ανάπτυξη. Κατά την περίοδο του Μακεδονικού Βασιλείου υπό τον Αλέξανδρο Α΄, οι περιοχές αυτές έγιναν ημιαυτόνομες και διοικούνταν από την τοπική αριστοκρατία κάθε βασιλείου, με εξαίρεση την Εορδαία που εντάχθηκε νωρίτερα επί Περδίκκα Α. Επί Φιλίππου του Β΄ η περιοχή συμμάχησε με τους Ηπειρώτες και τους Ιλλυριούς ενώ αργότερα εντάχθηκε διαδοχικά στο Μακεδονικό Βασίλειο.

Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Κοζάνη - Το χώμα που φλέγεται

Ήταν στις αρχές του 1900, όταν οι κάτοικοι της περιοχής της Εορδαίας, σκάβοντας λίγο στο χώμα, ανακάλυψαν ότι παίρνει εύκολα φωτιά. Το θέαμα τους συνεπήρε, τους εντυπωσίασε και τότε όλοι μιλούσαν για το χώμα που φλέγεται. Άρχισαν έτσι να το χρησιμοποιούν υποτυπωδώς για οικιακή χρήση, για θέρμανση. Ωστόσο, το εμπορικό δαιμόνιο των Μικρασιατών Γιώργου Παυλίδη και Κωνσταντίνου Αδαμόπουλου τους οδήγησε, περίπου στα 1930, στην πρώτη συστηματική εκμετάλλευση λιγνίτη.

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν είχαν τη μορφή χιονοστιβάδας και ύστερα από έρευνες για να διαπιστωθούν τα αποθέματα του λιγνίτη, η Πτολεμαΐδα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βρέθηκε στο επίκεντρο του πανελλήνιου ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας σε μια εποχή κρίσιμη για ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, το ενεργειακό λεκανοπέδιο, με επίκεντρο την περιοχή της Κοζάνης πληρώνει- άδικα ή δικαιολογημένα μέχρις ενός σημείου- το γεγονός ότι το όνομά της αποτελεί συνώνυμο της ρύπανσης. Την ίδια στιγμή το ενεργειακό ενδιαφέρον της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εστιάζεται αφενός στην εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων λιγνίτη και αφετέρου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων για τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Γρεβενά - Από τον πλανήτη Άρη στον Όρλιακα

Ο νομός Γρεβενών είναι στο μεγαλύτερο βαθμό αγροτικός. Προσβλέπει, όμως, περισσότερο στην τουριστική αξιοποίηση της πανέμορφης αλπικής φύσης και της αρχαιολογικής έρευνας. Διαθέτει, άλλωστε, επιστημονικό δυναμικό διασκορπισμένο σε κάθε άκρη της γης που αφουγκράζεται τις ανάγκες του τόπου και αναζητά λόγους επιστροφής και τρόπους αξιοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Γρεβενιώτης επιστήμονας, μέλος της ομάδας της NASA Θανάσης Οικονόμου, ο οποίος μετείχε στην ερευνητική ομάδα που κατασκεύασε το μηχάνημα Pathfinder που προσεδαφίστηκε στον Άρη. Ο κ. Οικονόμου πρωτοστάτησε στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός διεθνούς αστεροσκοπείου στο όρος Όρλιακας της Πίνδου ενώ το εγχείρημα έχει μπει ήδη σε καλό δρόμο.

Τα Γρεβενά, όμως, έγιναν γνωστά διεθνώς και για έναν άλλο λόγο: τα πολυπληθή παλαιοντολογικά ευρήματα της Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων και οι χαυλιόδοντες μήκους πέντε μέτρων που βρέθηκαν στη Μηλιά των Γρεβενών, ενέπνευσαν τρεις αμερικανούς παραγωγούς ταινιών. Εκείνοι επισκέφθηκαν την περιοχή, συναντήθηκαν με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ευαγγελία Τσουκαλά και δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ, με ήρωα έναν ορφανό αφρικανικό ελέφαντα, που μεγάλωσε σε τσίρκο, αλλά τελικά κατάφερε να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Καστοριά - Η τέχνη της γουνοποιίας

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, οι πρώτοι Καστοριανοί τεχνίτες έμαθαν την τέχνη της γουνοποιίας στην Κωνσταντινούπολη. Τον 16ο και 17ο αιώνα η συντεχνία των Καστοριανών γνώρισε μεγάλη ακμή. Δεν ήταν τυχαίο, άλλωστε, ότι στην τουρκοκρατία η ζήτηση για γούνες ήταν μεγάλη επειδή οι Τούρκοι αγαπούσαν τα γούνινα πολυτελή ρούχα αλλά και γιατί οι στολές των αξιωματικών είχαν γούνινα κομμάτια.

Έτσι, η επεξεργασία και το εμπόριο της γούνας αποτέλεσαν για χρόνια τη βασική οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της πόλης της Καστοριάς. Από το 1976 και κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Γουνοποιιών Καστοριάς διοργανώνει, την Ετήσια Διεθνή Έκθεση Γούνας, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις γούνας διεθνώς και ένα μεγάλο εμπορικό γεγονός της Δυτικής Μακεδονίας.

Φλώρινα - Γεωγραφική απομόνωση αλλά και πύλη προς τα Βαλκάνια

Η θέση του νομού στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας και τα σύνορά του με δύο βαλκανικές χώρες έπαιξαν και παίζουν, ίσως, τον πιο σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του. Έτσι, άλλοτε φέρνουν στην επιφάνεια τη γεωγραφική απομόνωση από τα βιομηχανικά και εμπορικά κέντρα της ενδοχώρας, με συνέπεια τη στενότητα της αγοράς και το υψηλό μεταφορικό κόστος, και άλλοτε τη διασυνοριακή συναλλαγή χαρακτηρίζοντας τον νομό ως «Πύλη προς τα Βαλκάνια».

Έντονα είναι τα σημάδια της βιομηχανοποίησης, λόγω της λειτουργίας μονάδων παραγωγής ενέργειας ωστόσο κυρίαρχο παραμένει το γεωργοκτηνοτροφικό στοιχείο.

Πολλά υποσχόμενο είναι το περιβαλλοντικό κεφάλαιο της περιοχής που αφήνει μεγάλα περιθώρια τουριστικής αξιοποίησης.

Πλούσια ήθη και έθιμα

Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και καταβάλλει μία πεισματική προσπάθεια διατήρησής της με σκοπό να μη χαθεί η «ταυτότητα» της περιοχής.

Οι μεταμφιέσεις κυριαρχούν στα αποκριάτικα έθιμα που αναβιώνουν τόσο την περίοδο των Φώτων όσο και κατά την Αποκριά, ενώ στα καρναβαλικά ήθη περιλαμβάνονται το έθιμο του Φανού στην Κοζάνη, η Ανακατωσιά στα Γρεβενά, οι εκδηλώσεις του Ξυνού Νερού στη Φλώρινα και οι μπουμπούνες, οι μεγάλες φωτιές στην Καστοριά.

Στη λίστα με τα έθιμα του τόπου ξεχωρίζουν οι καβαλάρηδες του Δεκαπενταύγουστου στη Σιάτιστα, τα κάλαντα και οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι φωτιές της Φλώρινας, τα τραγούδια του τρύγου και του αρραβώνα, αλλά και ο τρανός χορός που χορεύεται στους γάμους.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ:

Κοζάνη: Ένα οικοσύστημα που δημιουργήθηκε με ανθρώπινη παρέμβαση, το 1973, η λίμνη Πολυφύτου, δεσπόζει στο νομό Κοζάνης και έχει συγκεντρώσει γύρω της παραγωγικές, οικοτουριστικές, αλιευτικές και ναυταθλητικές δραστηριότητες. Πριν από 36 χρόνια, η κοιλάδα του Αλιάκμονα σκεπάστηκε από τα νερά του ποταμού, με τη δημιουργία φράγματος και τη λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της χώρας.


Στην κοιλάδα "πνίγηκαν" τα χωριά Νεράιδα και Πολύφυτο, οι κάτοικοι των οποίων αναγκάστηκαν να μετεγκατασταθούν σε άλλους οικισμούς. Στα υπόγεια σπίτια "ζουν" σήμερα γιγάντιοι γουλιανοί που φτάνουν τα 2,5 μέτρα μήκος και τα 200 κιλά βάρος και κάνουν περήφανους τους ψαράδες που καταφέρνουν να τους πιάσουν.


Σήμερα, η διαδρομή γύρω από τη λίμνη είναι μαγευτική. Ο επισκέπτης αξίζει να βρεθεί στο γραφικό Βελβεντό, να κάνει θαλάσσιο σκι στα νερά της λίμνης, να γευτεί ψάρι σε ένα από τα γραφικά ταβερνάκια, αλλά και να δοκιμάσει τα υπέροχα ροδάκινα της περιοχής. Μπορεί, επίσης, να επισκεφθεί το αρχαιολογικό μουσείο Αιανής, τη βασιλική νεκρόπολή της, τα βυζαντινά κάστρα των Σερβίων, τα λαογραφικά και ιστορικά μουσεία στο Βελβεντό και τα Σέρβια, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Βούρινο, το μουσείο της Κοζάνης και τους μακεδονικούς τάφους της Εορδαίας.

Ξεχωριστή θέση στον πλούσιο κατάλογο των μουσείων κατέχει το παλαιοντολογικό, ιστορικό και λαογραφικό μουσείο της Πτολεμαΐδας, όπου εκτίθενται οστά μαμούθ, χαυλιόδοντες από ελεφαντοειδή, απολιθώματα εντόμων, φυτών και κοχυλιών, που αποδεικνύουν ότι η περιοχή ήταν κάποτε καλυμμένη από θάλασσα.

Επιπλέον, μία έκθεση από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα των αμπελιών (του είδους Elephas Paleoloxodon antiquus), που έζησε πριν από 200.000 χρόνια, βρίσκεται στην είσοδο του πρώην δημαρχείου Ασκίου και συνοδεύεται από μια ζωγραφική απεικόνιση του ζώου. Ωστόσο, ο πιο πλήρης σκελετός του συγκεκριμένου είδους ελέφαντα βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Περδίκκα, στο σημερινό δήμο Εορδαίας.

Η περιοχή επιφυλάσσει ακόμη μία μεγάλη ποικιλία επισκέψεων στο βουνό. Πόλος έλξης είναι η περιοχή του Βοΐου, η οροσειρά του οποίου συνιστά φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Πολλοί, την αποκαλούν «πόρτα της Πίνδου», καθώς ο επισκέπτης, ξεκινώντας από τον φημισμένο αυτό ορεινό όγκο, μπορεί να γνωρίσει τα θεμέλια των συνεχόμενων οροσειρών και τις πηγές του Αλιάκμονα, του μεγαλύτερου ποταμού της Ελλάδας. Ένα δίκτυο σαράντα ημιορεινών και ορεινών οικισμών, βρίσκεται σε υψόμετρο από 750 έως 1450 μέτρα ενώ αυτά τα παραδοσιακά πετρόχτιστα χωριά, τα λεγόμενα «μαστοροχώρια» ή «καστανοχώρια», αποτελούν οργανωμένους οικιστικούς και πολιτιστικούς ιστούς.

Ανάμεσά τους υπάρχει πλήθος από αρχαίες και νεότερες διαδρομές, ιστορικά καταγεγραμμένες. Απ' αυτές, άλλες διαμορφώθηκαν σε δρόμους (αρβανιτόστρατα, βλαχόστρατα), άλλες σε πεζοπορικά και ορειβατικά μονοπάτια (το ταξίδι του ποταμού Πραμόριτσα, Πεντάλοφος - Νέα Κοτύλη), ενώ άλλες χάθηκαν μαζί με τους οικισμούς που συνέδεαν ή εγκαταλείφθηκαν, λόγω κατασκευής νέων οδών.

Από την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου διέρχονται τα διεθνή μονοπάτια Ε4 και Ε6, καθώς και το εθνικό μονοπάτι Ο3.

Ειδικότερα, στις πλευρές των φαραγγιών της περιοχής βρίσκεται σκαρφαλωμένος ο «μαρμαρωμένος δεσπότης» μια μορφή που φτιάχτηκε από τη διάβρωση των πετρωμάτων, με τη βοήθεια του ρέοντος νερού. Λίγο παραδίπλα βρίσκονται η «αρκούδα», ο «αετός» και άλλα γλυπτά, δημιουργήματα της φύσης και της ανθρώπινης φαντασίας.

Πρόκειται για ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς αποτελεί χώρο επισκέψεων των φοιτητών γεωλογίας, αλλά και τοποθεσία επιστημονικών ερευνών. Ο λόγος είναι η παρουσία πλήθους απολιθωμάτων, κοραλλιών και οργανισμών, η μελέτη των οποίων αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες, τόσο για τον τρόπο και τον χρόνο διαμόρφωσης του φλοιού της περιοχής όσο και για τη μελέτη της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου.

Σήμερα, ο επισκέπτης των φαραγγιών των Σερβίων μπορεί να δει μπροστά του εντυπωσιακά βουνά, όμορφες γεωμορφίες και διαφορετικά είδη πετρωμάτων, που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης από τουριστική πλευρά.


Ο Δήμος, άλλωστε, έχει διαμορφώσει στο συγκεκριμένο σημείο ένα πολύ όμορφο μονοπάτι που υπόσχεται έναν ευχάριστο περίπατο και οδηγεί στο κάστρο των Σερβίων.


Εναλλακτικές διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνουν ακόμη την περιοχή του Βελβεντού και τους καταρράκτες της, το φράγμα της ΔΕΗ και τις φυσικές ομορφιές στα Μπουχάρια του Μικρόβαλτου. Εκεί, ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο, μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, καταδεικνύει την… καλλιτεχνική διάθεση της φύσης.


Τα «Μπουχάρια» είναι περίπου 20 πυραμοειδείς σχηματισμοί φτιαγμένοι από χώμα, άργιλο, μάργες και κροκάλες, με κορυφή καλυμμένη με σχιστολιθικές πλάκες, που ξεπερνούν σε ύψος τα δύο μέτρα, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και τα έξι με επτά μέτρα (οι λεγόμενοι «Άτλαντες»). Παρόμοιοι σχηματισμοί στην ίδια περιοχή είναι και τα «Νοχτάρια», με τη μόνη διαφορά ότι δεν επιστεγάζονται με πλάκες. Ο συνδυασμός των δύο γεωμορφών δημιουργεί ένα μοναδικό και ιδιόμορφο δάσος, που έχει προέλθει από τη διάβρωση του εδάφους σε διάστημα δεκάδων χιλιάδων χρόνων.


Στην περιοχή έχει δημιουργηθεί γεωλογικό πάρκο προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών και να αναδείξει το σπάνιο αυτό φαινόμενο. Το πάρκο είναι επισκέψιμο για το κοινό που έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει διαδρομές περιπάτου, να ξεκουραστεί στους χώρους ανάπαυσης και ενημέρωσης ή να επισκεφθεί το ξύλινο παρατηρητήριο στη βόρεια πλευρά του πάρκου.

Γρεβενά: Ξεκινώντας από τα Γρεβενά, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τα απέραντα δάση της οροσειράς της Πίνδου, τα ορεινά ρέματα της περιοχής και τα αλπικά λιβάδια. Οι επίδοξοι περιηγητές έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μία ποικιλία διαδρομών στο εσωτερικό της Βάλιας Κάλντα, το όρος Όρλιακας, τη Βασιλίτσα και την περιοχή του Σπηλαίου. Σκαρφαλωμένες στο Μαυροβούνιο όρος, βρίσκονται οι Δρακόλιμνες της Φλέγγας, όπου φτάνει κάποιος, ακολουθώντας τα μονοπάτια από το Αρκουδόρεμα, το ρέμα Σαλατούρα, το διάσελο Σαλατούρα Μηλιάς, το ορειβατικό καταφύγιο του Δήμου Μετσόβου ή το χωριό Βωβούσα.

Η περιοχή ενδείκνυται, εξάλλου, για εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως το ράφτινγκ και το καγιάκ στα ποτάμια των Γρεβενών, το κολύμπι στα νερά του φαραγγιού της Πορτίτσας, αλλά και την ιππασία, στα κατάφυτα και καταπράσινα μονοπάτια του εθνικού δρυμού.

Για τους λιγότερο τολμηρούς, ο νομός προσφέρει έναν κατάλογο από αξιοθέατα που συμπεριλαμβάνει μεγάλα μοναστήρια, λαογραφικές συλλογές στα παραδοσιακά χωριά, εντυπωσιακά πετρόχτιστα γεφύρια και λιθόστρωτα μονοπάτια. Ξεχωρίζει το μοναστήρι του Οσίου Νικάνορα που είναι γνωστό και ως Μονή της Ζάβορδας που ιδρύθηκε από τον Θεσσαλονικέα Όσιο Νικάνορα στις αρχές του 16ου αιώνα, πάνω στο Καλλίστρατο όρος, δίπλα στον Αλιάκμονα. Το καθολικό της μονής είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας που αποδίδονται στο ζωγράφο Φράγκο Κατελάνο (16ος αιώνας). Άλλα σπουδαία προσκυνήματα είναι τα μοναστήρια της Παναγίας στο Σπήλαιο με αξιόλογα ξυλόγλυπτα (17ου αιώνα), της Παναγίας στο Τορνίκι (15ου αιώνα), κοντά στο χωριό Παναγία, του Ταξιάρχη (19ου αιώνα) στον ομώνυμο οικισμό και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που είναι γνωστό ως μονή Μπουνάσιας στην περιοχή της Δεσκάτης.

Εξάλλου, αξίζει κάποιος να δει από κοντά τα ευρήματα της παλαιοντολογικής έρευνας στη Μηλιά Γρεβενών, όπου ανακαλύφθηκαν χαυλιόδοντες μήκους πέντε μέτρων και ηλικίας τριών εκατομμυρίων ετών που φιλοξενήθηκαν στο βιβλίο Γκίνες. Οι χαυλιόδοντες αυτοί εκτίθενται σε ένα μικρό «Τζουράσικ Πάρκ», στο μουσείο που έγινε στην περιοχή για να τους φιλοξενήσει.

Τα Γρεβενά επιφυλάσσουν και μία πληθώρα γαστρονομικών εκπλήξεων, με κύριο στοιχείο τα μανιτάρια, που αποτελούν το τιμώμενο προϊόν, στη γιορτή που διοργανώνεται κάθε Αύγουστο, στις όχθες του Βενέτικου ποταμού. Τα μανιτάρια και η τρούφα, άλλωστε, προσελκύουν διαρκώς πλήθος επισκεπτών που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να τα αναζητούν στη φύση αλλά και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, μουσικά και χορευτικά δρώμενα, καθώς και εκθέσεις φωτογραφίας, ξυλογλυπτικής, πυρογραφίας, κεραμικής και παιδικής ζωγραφικής. Το προϊόν αυτό της περιοχής έχει φέρει κοντά τους μανιταρόφιλους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και τα Βαλκάνια, ενώ τα μυστικά τους αποκάλυψαν πρόσφατα στην ιαπωνική τηλεόραση και Ιάπωνες δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στα Γρεβενά.

Καστοριά: Λίγο βορειότερα, στο νομό Καστοριάς, ο περιηγητής μπορεί να ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή από το Νεστόριο, την πύλη εισόδου της οροσειράς του Γράμμου, μέχρι τις πηγές του Αλιάκμονα.

Σε αυτό το ειδυλλιακό τοπίο, σε μία κοιλάδα στον Αλιάκμονα επέστρεψαν πριν από 34 χρόνια παιδιά μεταναστών από την Ελλάδα στην Αμερική για να γυρίσουν στην πατρίδα, να διασκεδάσουν και να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Ήταν η πρώτη φορά που έστησαν σκηνές δίπλα στο ποτάμι και διοργάνωσαν ένα πάρτι, πρωτοπόρο για την εποχή του 1978, που άντεξε στο χρόνο, πήρε μεγαλύτερη μορφή και σήμερα συγκεντρώνει πάνω από 30.000 επισκέπτες. Πρόκειται για το γνωστό River Party που διοργανώνει η δημοτική αρχή και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και τις χώρες με έντονο το ομογενειακό στοιχείο, όπως η Αμερική, ο Καναδάς και η Γερμανία. Πολύς κόσμος επισκέπτεται την περιοχή και στην υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου, καθώς υπάρχουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, ξενώνες, ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποδομές αναψυχής.

Η οροσειρά του Γράμμου, άλλωστε, επιλέχθηκε λόγω των συμβολισμών της για να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους και οι «Μετά» μια ανοιχτή ομάδα ανθρώπων, που έξω από κόμματα και ιδεολογίες, "συναντήθηκε" για πρώτη φορά στον κυβερνοχώρο μέσω, του διαδικτύου. Ήταν όλοι τους παιδιά των προσφύγων του Εμφυλίου, που ένιωσαν την ανάγκη να επιστρέψουν στο παρελθόν και να βρουν από πού ξεκίνησε η "Οδύσσεια" των γονιών τους.

Η σημερινή εικόνα των χωριών του Εμφυλίου παρουσιάζει τις δυο τους όψεις. Λιβαδοτόπι, Γιαννοχώρι, Μονόπυλο, Τρίλοφος, Φούσια, Παλιά Κοτύλη, Γλυκονέρι και Περιστερά έχουν ερημώσει πλήρως. Τα περισσότερα απ' αυτά κάηκαν εντελώς και οι περισσότεροι κάτοικοί τους έφυγαν είτε κατά τη διάρκεια του πολέμου είτε μετά τη λήξη του, καθώς δεν μπορούσαν να επιβιώσουν.

Από την άλλη όμως πλευρά, το τοπίο αλλάζει σε χωριά και οικισμούς που δεν έχουν μεν κατοίκους αλλά έχουν ανοικοδομηθεί την τελευταία 20ετία, από παιδιά ή εγγόνια πολιτικών προσφύγων που αναζήτησαν τις ιδιοκτησίες τους, τα οικόπεδα, τα γκρεμισμένα σπίτια. Ξεκίνησαν προσπάθειες να ξαναφτιάξουν τις κατοικίες και το αποτέλεσμα ήταν κάποια απ' αυτά τα χωριά να ξαναπάρουν τη μορφή των οικισμών. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Νέα Κοτύλη και η Κυψέλη. Το καλοκαίρι, ο τόπος ζωντανεύει και πολλοί διαμένουν στα σπίτια που ανακατασκεύασαν χρησιμοποιώντας τα ως θερινή κατοικία.

Στο κέντρο του νομού, η πόλη της Καστοριάς καθρεφτίζει την ομορφιά της στην ομώνυμη λίμνη, ενώ στις περιοχές, όπου οι όχθες της συναντούν τα βραχόβουνα, σχηματίζεται η σπηλιά του Δράκου, που ανακαλύφθηκε μόλις το 1940 από κατοίκους της περιοχής, πήρε το όνομά της από την είσοδό της που έχει τη μορφή στόματος δράκου και απέχει 15 μέτρα από τον παραλίμνιο δρόμο.

Μάλιστα, ο μύθος της περιοχής αναφέρει ότι ο δράκος φύλαγε τη σπηλιά και έριχνε φλόγες από το στόμα του σε όποιον τολμούσε να πλησιάσει. Οι προσπάθειες για την αξιοποίηση του σπηλαίου, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με λίμνες γλυκού νερού, ξεκίνησαν από το 1998 και τα εγκαίνιά του έγιναν στα τέλη του 2009. Το σπήλαιο διαθέτει ειδικές διαδρομές, κατάλληλα διαμορφωμένες, με σεβασμό στο περιβάλλον και μια πλωτή γέφυρα από την οποία μπορεί κανείς να δει τις επτά του λίμνες.

Για όσους ενδιαφέρονται για τα μνημεία του Πολιτισμού και της Ορθοδοξίας, ο νομός διαθέτει 13 βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια με τοιχογραφίες και εικόνες Αγίων του 12ου και 13ου αιώνα.

Πόλος έλξης τουριστών είναι και ο λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού, όπου με βάση τα ευρήματα της νεολιθικής περιόδου έχει δημιουργηθεί πιστή αναπαράσταση του προϊστορικού οικισμού. Οι επισκέπτες του μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο, με προορισμό το 5500 π.Χ., τότε που οι άνθρωποι ζούσαν οργανωμένα σε πασσαλόκτιστα σπίτια μέσα ή δίπλα στη λίμνη της Καστοριάς. Πρόκειται για μια περιοχή μοναδική στην Ελλάδα καθώς ο οικισμός είναι ο μοναδικός λιμναίος στη χώρα μας και ένας από τους πιο γνωστούς στα Βαλκάνια και την Ευρώπη, δίπλα σε εκείνους της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Όλα ξεκίνησαν το 1932 όταν ο καθηγητής Αντώνης Κεραμόπουλος παρατήρησε πασσάλους στις όχθες της λίμνης της Καστοριάς, οι οποίοι έγιναν ορατοί λόγω της υποχώρησης των υδάτων. Στην χαρτογράφηση των πασσάλων προχώρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο καθηγητής του ΑΠΘ Ν. Μουτσόπουλος ενώ οι οργανωμένες ανασκαφές ξεκίνησαν το 1992 από την ομάδα του καθηγητή του ΑΠΘ Γιώργου Χουρμουζιάδη. Τότε ανακαλύφθηκαν σημαντικά ευρήματα που αποκάλυψαν πολλά για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της νεολιθικής περιόδου στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης της Καστοριάς.

Κάτι ακόμη που αξίζει να δει ο επισκέπτης είναι τα κοκκινόχρωμα σπίτια των Κορεστίων. Σήμερα, στέκουν σιωπηλά στην άκρη της Δυτικής Μακεδονίας, στις παρυφές του όρους Βίτσι και με το εντυπωσιακό τους χρώμα αποκαλύπτουν στο φως του ήλιου την ομορφιά τους, αλλά και τη θλίψη της εγκατάλειψης. Φέρνουν στο νου του επισκέπτη μνήμες μιας άλλης εποχής, της εποχής που οι λιγοστοί μάστορες έφτιαχναν λάσπη από κοκκινόχωμα, νερό και άχυρο για να φτιάξουν πλινθιά. Οι μάστορες, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, έχτιζαν με τη δική τους τέχνη, που δεν έμαθαν από κανέναν, αλλά σκαρφίστηκαν μόνοι τους, δίνοντας στον τόπο μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική και έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα.

Τώρα πια, πάνω από 100 πλινθόκτιστα σπίτια βρίσκονται εντελώς εγκαταλελειμμένα και μισογκρεμισμένα στους οικισμούς - φαντάσματα Γάβρο, Κρανιώνα και Μαυρόκαμπο ενώ σε καλύτερη μοίρα βρίσκονται άλλα εκατό στους οικισμούς Άγιος Αντώνιος, Μακροχώρι και Μελάς, που κατοικούνται και απολαμβάνουν τη φροντίδα των ιδιοκτητών τους.

Φλώρινα: το βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα συνιστούν έναν μοναδικό υγροβιότοπο, αποτελούν φυσικό σύνορο ανάμεσα σε τρία κράτη και γύρω τους αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα καλλιεργητές φασολιού, ψαράδες, κτηνοτρόφοι, ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων και κάτοικοι της περιοχής.

Στη διάθεση κάθε επισκέπτη υπάρχουν, πάντα, διάφορα εργαλεία ανακάλυψης της περιοχής, όπως τα ποδήλατα και τα κιάλια καθώς και πλήρη πακέτα για την παρακολούθηση πουλιών ή την παρατήρηση του καθάριου ουρανού στο τριεθνές.

Εκείνο, όμως, που δεν πρέπει με τίποτε να «χάσει» ο επισκέπτης των Πρεσπών είναι η βόλτα με τις βάρκες των ψαράδων στα βράχια της Μεγάλης Πρέσπας, ανάμεσα στο νερό και στις απόκρημνες όχθες της, εκεί όπου βρήκαν καταφύγιο οι μοναχοί κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, τον 14ο αιώνα. Στο σημείο αυτό, άλλωστε, δεν μπορεί κανείς να φτάσει πεζός, κατά μήκος των ακτών της αριστερής όχθης της λίμνης.

Μοναδικά αξιοθέατα αποτελούν τα βυζαντινά μνημεία, οι χώροι διαμονής των ασκητών (ασκηταριά), οι παραστάσεις που ζωγράφιζαν οι μοναχοί στους βράχους με ανεξίτηλα χρώματα που άντεξαν στο χρόνο και το νερό. Εκεί μπορεί κανείς να θαυμάσει την εικόνα της Παναγίας, παραστάσεις από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη αλλά και τις φυσικές σπηλιές και ρωγμές του βράχου. Η ξενάγηση τελειώνει λίγο μακρύτερα στο σημείο όπου η Ελλάδα συναντά την Αλβανία και την ΠΓΔΜ, ανάμεσα στην ιδιαίτερη και ξεχωριστή χλωρίδα και πανίδα του τόπου.

Αντίστοιχα, στη Μικρή Πρέσπα το ενδιαφέρον των τουριστών εστιάζεται στη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, όπου όμως μπορεί κανείς να μεταβεί από την πεζογέφυρα που έχει δημιουργηθεί εδώ και μερικά χρόνια. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει από κοντά την βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, που χτίστηκε το 11ο αιώνα από τον τσάρο Σαμουήλ.

Στο νησί σώζονται ακόμη ο ναός των Αγίων Αποστόλων, ο ναΐσκος του Αγίου Δημητρίου, ο ναός του Αγίου Γεωργία και το μοναδικό μοναστήρι του νησιού, η Παναγία η Πορφύρα. Στον Άγιο Γερμανό βρίσκεται ο ομώνυμος ναός και έξω από το χωριό Πύλη ο ναός του Αγίου Νικολάου.

Ακόμη, στο Λαιμό φιλοξενείται ο Ναός της Υπαπαντής και έξω από το χωριό Πλατύ βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Νικολάου.

Πόλος έλξης επισκεπτών είναι και ο παραλίμνιος οικισμός των Ψαράδων, μια περιοχή με σπάνια βιοποικιλότητα, έντονο παραδοσιακό στοιχείο, λιθόστρωτα σοκάκια αλλά και περίφημους μεζέδες.

Εξάλλου, μήνυμα ειρηνικής- γεωγραφικής, πολιτικής και πολιτιστικής- συνύπαρξης στέλνουν κάθε χρόνο τα «Πρέσπεια», η πολιτιστική και όχι μόνο διοργάνωση στην ακριτική Φλώρινα, που εμπνεύστηκε πριν από 24 χρόνια ο βουλευτής της περιοχής Γιώργος Λιάνης. Και αν ο επισκέπτης είναι τυχερός να βρεθεί στην περιοχή το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, θα μπορέσει να παρακολουθήσει κάποια από τις συναυλίες, τις εκδηλώσεις και τα θεατρικά αφιερώματα που προγραμματίζονται.

Λίγο χαμηλότερα, στα πεδινά, ο επισκέπτης της Φλώρινας αξίζει να κάνει μια γραφική βόλτα στις περιοχές των λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης, του Δήμου Αετού και της λίμνης Πετρών, του Δήμου Αμυνταίου. Στην περιοχή δημιουργούνται μικρά λιμανάκια, πλωτές πεζογέφυρες, πλωτοί κυματοθραύστες και πλωτές εξέδρες.

Απαραίτητος σταθμός του ταξιδιού είναι και το ορεινό Νυμφαίο, ένας γνήσιος παραδοσιακός οικισμός που προσφέρει στον περιηγητή τη δυνατότητα να παρατηρήσει τις αρκούδες από τις εγκαταστάσεις του "Αρκτούρου", να κάνει ιππασία στα κατάφυτα μονοπάτια και να δοκιμάσει τα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, που φτιάχνουν οι γυναίκες του συνεταιρισμού.

Μία σειρά από δραστηριότητες που αφορούν το χιόνι μπορεί να υιοθετήσει ο επισκέπτης του χιονοδρομικού κέντρου της Βίγλας που βρίσκεται 18 χλμ. από τη Φλώρινα. Το κέντρο διαθέτει δέκα πίστες ολυμπιακών προδιαγραφών όπου εξυπηρετούνται όλες τις κατηγορίες των σκιέρ και των σνοουμπόρντερ.

Για τους λάτρεις του κρασιού, η περιοχή επιφυλάσσει ένα μεγάλο εύρος επισκέψεων στα οινοποιεία του Αμυνταίου. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί τοπικά κρασιά ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας. Διάσημα είναι τα φρουτώδη κρασιά με άρωμα φράουλας, μούρων και λεμονιού, αλλά και βανίλιας, μήλου και βερίκοκου.

Πίσω στην πόλη τη Φλώρινας, σημείο αναφοράς αποτελεί ο ποταμός Σακουλέβας που διασχίζει την πόλη και έγινε ευρύτερα γνωστός από τα γυρίσματα των ταινιών του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Πολλοί, ακόμη και σήμερα, αποκαλούν "μικρό Παρίσι" την περιοχή γύρω από τις όχθες του, που για τους ρομαντικούς συνιστά χώρο περιπάτου, για τον επισκέπτη όμορφη πρόταση αναψυχής.

Στο εσωτερικό τμήμα της πόλης μπορεί κάποιος να δει τα οθωμανικά της μνημεία που για περίπου πεντακόσια χρόνια αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων της. Σήμερα, το οθωμανικό λουτρό, ο μιναρές του τζαμιού της αγοράς και ο κουλές, ο παλιός αμυντικός πύργος, στέκονται μετά βίας στα θεμέλιά τους, σιωπηλοί μάρτυρες της περιόδου της τουρκοκρατίας.

Μην ξεχάσετε:

Επειδή η γαστρονομία αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι κάθε τόπου, μην ξεχάσετε να γευτείτε μανιτάρια, βιολογικά τυροκομικά προϊόντα και κρέατα στα Γρεβενά, κρόκο Κοζάνης, τσίπουρο και κρασί Αμυνταίου, φασόλια και τσιρόνια Πρεσπών, κόκκινες πιπεριές, παραδοσιακές πίτες και γλυκά του κουταλιού.

Χρήσιμες πληροφορίες

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

http://www.pdm.gov.gr/

τηλ. 24610-52610-4

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

τηλ. 24623 53333

ΚΤΕΛ 24620 22242

Εθνικός Δρυμός Πίνδου 24620 85353

Δασονομείο Εθνικού Δρυμού Πίνδου 24620 85253

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

τηλ. 24673/50200-201

ΚΤΕΛ Καστοριάς τηλ.24670-83455

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης», (βρίσκεται στο Άργος Ορεστικό), τηλ. (24670) 21700 & 21701

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

τηλ. 24613 51590

ΚΤΕΛ Κοζάνης 24610 34455

ΚΤΕΛ Πτολεμαϊδας 24630 24417

ΚΤΕΛ Νεάπολης 24680 31482

ΚΤΕΛ Τσοτυλίου 24680 31482

ΚΤΕΛ Σερβίων 24640 21491

Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος», τηλ. 24610 36098

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

τηλ. 23853 54400

ΚΤΕΛ Φλώρινας : 23850-28350

Χιλιομετρικές αποστάσεις

Η Κοζάνη απέχει 141 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 502 από την Αθήνα,

τα Γρεβενά 192 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 512 από την Αθήνα,

η Καστοριά 226 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 593 από την Αθήνα

και η Φλώρινα 166 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και 585 από την Αθήνα.

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - Περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

Τηλ. 2461053811 και 2461053810

E-mail: dtour@pdm.gr

Π. Γιούλτση

Κυριακή, Ιουνίου 03, 2012

Βασιλεύ Ουράνιε


Προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα,
που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Βασιλεύ Ουράνιε (προσευχές)

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.

Μετάφραση - Ερμηνεία (προσευχές)


Βασιλεύ Ουράνιε = Ουράνιε Βασιλεύ
Παράκλητε = Εσύ που είσαι οδηγός, ενισχυτής και παρηγορητής μας
Το Πνεύμα της αληθείας = Εσύ που είσαι το Πνεύμα από όπου πηγάζει η Αλήθεια
Ο πανταχού παρών = Εσύ που βρίσκεσαι παντού
Και τα πάντα πληρών = και εσύ που γεμίζεις τα πάντα με την παρουσία σου
ο θησαυρός των αγαθών = Εσύ που είσαι το θησαυροφυλάκιο των καλών
και ζωής χορηγός = Εσύ που είσαι ο χορηγητής (ο δοτήρας) της ζωής
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν = Έλα και σκήνωσε - κατοίκησε- μέσα μας
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος = Και καθάρισε μας από κάθε αμαρτία
και σώσον, Αγαθέ = και σώσε, Εσύ που είσαι απόλυτα Αγαθός
τας ψυχάς ημών = τις ψυχές μας
Αμήν =  Αληθινά

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=83

Πρόγραμμα επισκέψεως της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου εις την Ιεράν μητρόπολιν Σερβίων & Κοζάνης από 27ης έως 30ης Ιουνίου 2012


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρόγραμμα επισκέψεως της Α.Θ.Π 
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου
 εις την Ιεράν Mητρόπολιν Σερβίων & Κοζάνης
 από  27ης έως 30ης Ιουνίου 2012

Τετάρτη 27-6-2012:

-5.00μ.μ.: Υποδοχή εις την Κεντρικήν Πλατείαν Κοζάνης. Τιμητική εκδήλωση υπό του Δήμου Κοζάνης

-6.μ.μ.: Δοξολογία εις  τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Νικολάου.

-7.30μ.μ. Αγιασμός Εγκαινίων του ιστορικού Επισκοπείου Κοζάνης.

Πέμπτη  28-6-2012:

-9.30π.μ.: Ιερατική Σύναξις εις τον Ιερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης

-12.00μ.: Βελβενδός, Θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

-6.00μ.μ.: Σέρβια, Υποδοχή , Τιμητική εκδήλωσις υπό του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού.

-6.30μ.μ.: Ι. Καθεδρικόν Ναόν Αγίας Κυριακής, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

-8.30μ.μ.: Επίσκεψις εις  την Βυζαντινήν Καστροπολιτείαν Σερβίων

Παρασκευή 29-6-2012:

-7.30 π.μ: Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εις το Ιερόν Ναόν Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης.

-12.30μ.μ:Επίσκεψις εις το Ιστορικόν –Λαογραφικόν Μουσείον Κοζάνης.

-6.30μ.μ.: Αιανή, Υποδοχή , Επίσκεψεις εις τον Βυζαντινόν Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το Αρχαιολογικόν Μουσείον Αιάνης.

-8.00μ.μ.: Περιφέρεια (Ζ.Ε.Π), τιμητική εκδήλωσις υπό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σάββατο 30-6-2012

-10.00 π.μ.: Επίσκεψις εις τον Ατμοηλεκτρικόν Σταθμόν Αγίου Δημητρίου Δ.Ε.Η.

-12.00μ.: Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας, Αναγόρευσις του Οικουμενικού Πατριάρχου εις Επίτιμον Διδάκτορα του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.

Πέρας Επισκέψεως

Σάββατο, Ιουνίου 02, 2012

Εξισλαμισμός των Χριστιανών κατά την τουρκοκρατία


Κων/νου Παπαρρηγόπουλου

Απο το πλήθος των χριστιανών με το οποίο ενισχύθηκε η εσωτερική ευάριθμη δύναμη των οσμανιδών, δεν περιορίσθηκε μόνο στη στρατολογία των γενιτσάρων. Όπως είπαμε στην αρχή , ο σκοπός του Καρά Χαλήλ Τσεντερελή ήταν να αυξήσει όσο γίνεται τον μωαμεθανικό πληθυσμό και με ποικίλους άλλου εξισλαμισμούς. Και ο σκοπός αυτός εκπληρώθηκε. Εκτός απο την συστηματική εκείνη στρατολογία, πολλοί άλλοι χριστιανοί ασπάστηκαν στον ισλαμισμό· και από αυτό ο χριστιανικός πληθυσμός επέχη το κυριώτατο εργαστήριο, με το οποίο κατασκευάστηκε ο λαός που άτοπα ονομαζεται τουρκικός. Η πολυπληθής αυτή αρνησιθρησκεία ήταν εν μέρει θεληματική και εν μέρει αθέλητη. Την θεληματική αρνησιθρησκεία υπέθαλψαν ποικίλα αίτια, τα οποία προείδε ο δαιμόνιος οφθαλμός του Καρά Χαλήλ Τσεντερελή. Στ’ αλήθεια οι χριστιανοί κάτοικοι της ανατολής είχαν πάθει για πολλές εκααντοταετηρίδες και δεν έπαυσαν να πάσχουν αδιάκοπα τόσες συμφορες απο αναρίθμητους εμφύλιους αγώνες και απο ξενικές επιδρομές, ώστε όσοι απο αυτούς δεν είχαν αδειάσειστο το αίσθημα της πίστης και της εθνότητας, και αφού απελπίσθηκαν απο την εκλελυμένη ομόθρησκη πολιτεία, δεν δίσταζαν να προσέλθουν στη νέα και ακμάζουσα κυριαρχία, αυτομολούντες στις τάξεις του ισλαμισμού. Για να καταλάβουμε ποιά υπήρξε κατά τους χρόνους εκείνους και πολύ ακόμα αργότερα η ηθική έκλυση πολλών απο τους δικούς μας, αρκεί να υπομνήσουμε, ότι ο Ίμβριος Κριτόβουλος , σύγχρονος της άλωσης της Κωνσταντινούπολυης, βεβαιώνει στην ιστορία του ότι η χριστιανική κυριαρχία χάθηκε για πάντα στην ανατολή , όπως τόσες άλλες προηγούμενες κυριαρχίες, των Μηδών , των Περσών και των Ασσυρίων. Και σε αυτή ακόμα την 18η εκαντοταετηρίδα, τόση εξακολουθούσε να επικρατεί απελπισία ώστε ο Καισάριος Δαπόντες διαπυρσίως κήρυττε στον ιστορικό του κατάλογο οι τούρκοι θέλουν να κυριαρχήσουν στην ανατολή μέχρι της συντέλειας του αιώνος και ότι είναι μάταιες όλες οι προσδοκίες για ανάσταση του Ελληνισμού. Αλλά στην θεληματική αρνησιθρησκεία συνετέλεσε όχι λίγο και το ευρύ στάδιο το οποίο ανοίχτηκε στην φιλοδοξία και την πλεονεξία των αποστατούντων , και ο πόθος του να απαλλάξουν τα παιδιά τους απο την συγκρότηση και στρατολογία του γενιτσαρικού τάγματος, για να μη λεπτολογήσουμε περί ποικίλων άλλων προσωπικών αφορμών και περιστάσεων. Και η αθέλητη ή βίαιη αρνησιθρησκεία δεν διενεργούνταν μόνο με την άμεση στρατολογία των χριστιανόπαιδων, αλλά προκαλούνταν και με έμμεσους τρόπους, δηλαδή με της καταθλιπτική είσπραξη των φόρων και με την καταπίεση που πάθαιναν οι χριστιανοί απο τους μωαμεθανούς.

Είναι δύσκολο βέβαια να υπολογιστεί ο αριθμός των ιθαγενών κατοίκων της ανατολής, όσοι εξισλαμίσθηκαν σε διάστημα πέντε εκαντοταετηρίδων και τόσων αφορμών. Αλλά ότι ο αριθμός τους υπηρξε υπέρογκος συνάγεται προφανώς απο τις συνολικές περιπέτειες της οσμανικής ιστορίας και απο τα πολυάριθμα ειδικά γεγονότα. Όταν ο Ερτογούλ εγκαταστάθηκε στην αρχή στο όρος Τήμνον της Βιθυνίας, δεν είχε μαζί του παρά 400 τουρκικές οικογένειες. Είναι αλήθεια ότι οι απόγονοι τους όταν έγιναν βαθμηδόν κύριοι όλων των χωρών της μικράς Ασίας , όσες απο τις αρχές της 11ης εκαντοταετηρίδας είχαν καταληφθεί απο τους Σελζουκίδων ονομαζόμενων Τουρκων , συνεχώνευσαν σε ένα την ομάδα εκείνη των ομόφυλων τους που προεγκαταστάθηκαν σε αυτή τη χερσόνησο. Αλλά αυτό δεν κατορθώθηκε παρά μετά απο μία εκατονταετηρίσα και πέρα. Και ο Ουχράν δεν προσέκτησε απο τις χώρες εκεινες παρά μόνο την μικρή ηγεμονία του γείτονά του Καρασή· και κάποιες άλλες προσκτήσεις τέτοιων χωρών διεπράχθησαν μετά απο πενήντα μόλις χρόνια απο τον γιο του Ουρχάν, Μουράτ Α΄, και μάλιστα επί του γιού αυτού του τελευταίου του Βαγιαζήτ του Α΄. Εν τω μεταξύ ο Ουρχάν και ο Μουράτ, αφού συμπλήρωσαν την κατάσκτηση της Βιθυνίας, καθυπέταξαν ακόμα μεγάλο μέρος της Θράκης και της Μακδονίας,, υποδούλωσαν την Βουλγαρία και κατέστησαν υποτελή τη Σερβία. Είναι φανερό ότι δεν μπόρεσαν να κατορθώσουν όλα αυτά μόνο με τον δικό τους πληθυσμό, ούτε μόνο με τα ευάριθμα χριστιανόπαιδα που συγκροτούσαν το γενιτσαρικό τάγμα, και οτι ο θεληματικός ή ο αθέλητος εξισλαμισμός πολυάριθμων χριστιανών συνετέλεσε όχι λίγο σε αυτούς τους πρώτους θριάμβους της ημισελίνου και στην ίδρυση και παγίωση του κράτους των οσμανιδών. Αλλά ας έλθουμε σε κάποια γνωστά ειδικότερα γεγονότα απο τα παλιότερα.

Το επιτελείο του Ουρχάν αποτελούνταν απο αρνησίθρησκους πρίν ακόμα συγκροτηθεί ο στρατός απο χριστιανόπαιδα, διότι απο τους αρνησίθρησκους αυτούς τρυγυριζόμενος ο οσμανίδης αυτός ηγεμόνας πορεύθηκε προς τον ιερό άνδρα Χατρζή Μπεκτάς, για να τον παρακαλέσει να ευλογήσει το νέο τάγμα.. Και οι πολυθρύλητοι Μιχάλογλοι, που διετέλεσαν για πολλές εκαντοταετηρίδες κληρονομικοί ηγεμόνες του Ακιντζί , δεν ήσαν τίποτε άλλο παρά απόγονοι του Μιχαήλ Κέσε ή Κοσσύφου , ενός απο τους πρώτους μεγάλους αρνησίθρησκους της μικράς Ασίας, από αυτούς που οικειοθελώς προσήλθαν στον Οσμάν. Από του 1380 και πέρα θα συναντήσουμε πολλούς ονομαστούς στην ιστορία που έγιναν αρνησίθρησκοι, όπως τον εγγονό του Αλβανού δυνάστη Λιόση , που έγινε πασάς και κηδεστής του οσμανικού οίκου, το ίδιο και τους Αλβανούς Ισαΐμ και Κωστήν, που στάλθηκαν και οι δύο απο τον σουλτάνο σε βοήθεια του δεσπότη Ιωαννίνων Θωμά κατά του Αλβανού Σπάτα· τον γιό του ηγεμόνα της Βουλγαρίας Σισμάν. Αλλά όλα αυτά ήταν μικρά παραβαλλόμενα προ τα τα γεγονότα που συνέβησαν προς τα μέσα και μετά της 15ης εκαντοταετηρίδας, για τα οποία θα πούμε αργότερα σε άλλο μέρος. Και ενώ γίνονταν αμέτρητοι με το πέρασμα του χρόνου οι αλλαξοπιστούντες χριστιανοί , σπάνια συνέβαινε το αντίθετο, σπάνια δηλαδή μουσουμάνος ασπάζονταν τον χριστιανισμό. Και ένα μονο πολύκροτο αναφέρεται τέτοιο γεγονός, του Γεωργίου Καστριώτη και των οπαδών του· και αυτό σε στιγμή κατά την οποία το οσμανικό κράτος φάνηκε να κινδυνεύει πολύ σπουδαίο κίνδυνο. Μετά απο αυτό η επιστροφή στον χριστιανισμό απέβη τόσο σπάνια ώστε οι χρονογράφοι αναφέρουν τα λίγα αυτά παραδείγματα ως όλως παράδοξα και απροσδόκητα, όπως ο Καίσαριος Δαπόντες λ.χ. , που αφιερώνει δύο σελίδες της χρονογραφίας του, για να εξηγήσει τους λόγους που ο Πατμπουρούν Μεχμέτ εφέντης και ο Μουσταφά εφέντης, αμφότεροι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών , δέχτηκαν το άγιο βάπτισμα. Και το θέμα είναι εύκολο να εξηγηθεί. Ο μουσουλμανος που επιστρέφει στον Χριστό θανατώνονταν αμέσως, αν δεν δραπέτευε, αλλά τα πλήθη μάρτυρες δεν γίνονται· τα πλήθη ακολουθούν συνήθως την φωνή του συμφέροντος, καιη οσμανική κυβέρνηση, εξυπηρετώντας με πολλούς τρόπους τα συμφέροντα αυτών που από μόνοι τους θέλανε να αλλαξοπιστήσουν , υπέθαλπτε αδιάκοπα την προαίρεση τους αυτή. Απο αυτό τόσο ευδόκησε το αρχικό βούλευμα του Καρά Χαλίλ Τσεντερελή, και οι οσμανίδες Τούρκοι απαρτήστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος απο χριστιανούς εξισλαμισθέντες και περισσότερο στις ευρωπαϊκές επαρχίες, που είναι λίγοι οι μωαμεθανοί που μπορούν να καυχηθούν για την γνήσια τουρκικη καταγωγή τους. Είναι αλήθεια ότι κατά τις πρώτες εκαντοταετηρίδες της κατακτήσεως, οι οσμανίδες επιχείρησαν κατά καιρούς κάποιες μεταναστεύσεις τουρκικών , τουρκομανικών , ταταρικών και αραβικών φυλών απο την Ασία στην Ευρώπη. Έτσι λ.χ. στα μέσα της 14ης εκατονταετηρίδας ο Σουλεϊμάν πασάς ο γιός τους Ουρχάν εγκατέστησε στην Καλλίπολη κάποιες τουρκικές και αραβικές αποικίες· περί τα τέλη της ίδιας εκαντονταετηρίδος ο σουλτάν Βαγιαζήτ και στην αρχή της επόμενης ο σουλτάν Μουράτ Β΄μετεβίβασαν απο την Ασία Τουρκομάνους στην Φιλιππούπολη και Αξιό και Ζαγορά και Σόφια, και Τατάρους στην Φιλιππούπολη το ίδιο, όπου μέχρι και σήμερα σώζει ο τόπος της κατοικίας τους το όνομα Τατάρ παζαρί. Αλλά οι αποικίες αυτές όσαιδήποτε και αν υποτεθούν, ήταν πάντοτε σχετικά ως πρός τον λοιπό ευρωπαϊκό πληθισμό σφοδρά ευάριθμοι, ώστε δεν οδήγησαν σε ουσιώδη αλλοίωση του πληθυσμού. Ούτε έγιναν για τέτοιο σκοπό αλλά για άλλον. Είδαμε ότι μιά απο τις κυριότερες αιτίες για τις οποίες αποφασίστηκε η συγκρότηση του τάγματος των γενιτσάρων υπήρξε το ατίθασο και δυσήνιο πνεύμα των τουρκικών φυλών. Ο δύστροπος αυτόν χαρακτήρας τους προκάλεσε πολλές φορες αιματηρές τιμωρίες, όπως λ.χ. υπηρξε η φοβερή καταστροφή πολλών εκατοντάδων Τουρκομάνων , την οποία διέπραξε το 1426 στην Αμάσεια ο Γιουρκέτζ πασάς αφού απελπίστηκε να χαλιναγωγήσει τις ληστρικές τους συνήθειες. Άλλος τρόπος θεραπείας του κακού αυτόυ υπήρξε η αποξένωση των Τουρκομάνων και των Τατάρων απο της μικράς Ασίας, όπου έχοντες πολλούς ομόφιλους μπορούσαν να αποβούν επικινδυνότεροι στην οσμανική κυριαρχία. Γι’ αυτό λοιπόν κυρίως διενεργήθηκαν οι προαναφερθήσες αποικίες, οι οποίες καθόλου δεν ελάττωσαν την αδιάκοπη προσαύξηση με χριστιανικούς οπαδούς το νέο κράτος.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...