Πέμπτη, Ιουνίου 17, 2010

Έρχεται η γενιά των 592 ευρώ

Αλλάζουν οι όροι απασχόλησης και αμοιβής νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών. Το κατώτατο ημερομίσθιο και ο κατώτατος μισθός των νέων κάτω των 25 που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά καθορίζονται ως εξής:

α) Για τους νέους ηλικίας έως 21 ετών, ποσοστό 80% του κατώτατου ορίου μισθού ή ημερομισθίου της οικείας συλλογικής ρύθμισης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια, της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

β) Για τους νέους ηλικίας από 21 έως 25 ετών. ποσοστό 85% του κατώτατου ορίου μισθού ή ημερομισθίου της οικείας συλλογικής ρύθμισης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια, της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σύμβαση μαθητείας
Μεταξύ εργοδοτών και νέων που έχουν συμπληρώσει το 15ο μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας, μέχρι 1 έτους με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν το 70% του κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος. Οσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα. Για τους έχοντες συμπληρώσει το 16ο έτος η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις 40 την εβδομάδα. Απαγορεύεται να πραγματοποιείται η μαθητεία από τις 22 μ.μ. έως και τις 6 π.μ. Τα άτομα αυτά, με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

tanea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...